PROJEKT BŘUCHOTÍN 2

Stavebník:
FND Stavby s.r.o.
IČO 05829062


Zodpovědný projektant:
GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Ing. Pavel Trtík
číslo autorizace: ČKAIT 0012372 

Výstavba:
2018 - 2020

Více o Skelet System

Rodinné domy budou situovány ve vyhledávané lokalitě k bydlení, v obci Křelov-Břuchotín, ve vzdálenosti 7 km od centra Olomouce. Na mírně svažitých pozemcích o rozloze 17 129 m² bude v několika etapách vybudováno celkem 30 rodinných domů (15 dvojdomů), komunikace, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení. Domy budou seřazeny do dvou řad, uspořádány do dvojic. Každý dům bude mít dvě nadzemní podlaží, jedno garážové stání, dvě parkovací stání. Na výběr bude ze 2 typů řešených domů, několika velikostí pozemků. Podélná orientace domů sever – jih přinese příjemné oslunění všech jednotek. Moderní vzhled domů vytvoří atraktivní vzhled nové lokality. Řešené území počítá s napojením na komunikaci, technická infrastruktura bude zahrnovat vodovod, plynovod, elektřinu a kanalizaci. Jedinečnost lokality bezesporu spočívá v kombinaci dopravní dostupnosti, občanské vybavenosti a bezprostředním okolím s charakterem venkova.

Občanská vybavenost:
Mateřská škola
Základní škola 1. stupně
Pošta 0.8 km
Benzínová pumpa, 1.2 km
Galerie Šantovka, 7.5 km

Dopravní dostupnost:
Meziměstská autobusová zastávka
Olomouc: 7 km
Směr Prostějov/Brno, dálnice D1, sjezd na dálnici D1 1.5 km
Směr Ostrava, sjezd na dálnici D1 1.5 km
Cyklostezka 

Prostorové uspořádání: Pozemky navrženy obdélníkového tvaru, vždy kratší stranou k veřejnému prostranství / ulici. Umístění staveb na pozemky bude jednotné, organizovaným způsobem provedeno tak, jak je znázorněno v grafické části. Umístění objektů na pozemcích bude ve vzdálenosti 6 metrů od uliční čáry / hrany pozemku. Plochy mezi stavební čárou a hranicí pozemku s veřejným prostorem jsou určeny pro předzahrádky a zpevněné plochy pro parkování. Oplocení předzahrádky je umožněno uličním oplocením. Řešené území bude napojeno na plánovanou komunikaci, která bude napojena na silnici II/635.