2. díl série Stavíme v Medlovicích: Komunikace, sítě, základy

  • Úvod
  • blog
  • 2. díl série Stavíme v Medlovicích: Komunikace, sítě, základy

2. díl série Stavíme v Medlovicích: Komunikace, sítě, základy

  • Úvod
  • blog
  • 2. díl série Stavíme v Medlovicích: Komunikace, sítě, základy

Letos jsme začali realizovat náš menší developerský projekt v Medlovicích u Vyškova. Jak se vyvíjí jeho výstavba?

Minulý, první díl jsme věnovali tomu, co všechno obnáší příprava pozemku. Dnes se posuneme o něco dál – k budování základů.

V průběhu přípravy stavby RD byly dokončeny inženýrské sítě, tj. voda, kanalizace, elektřina, a základ pro budoucí příjezdovou komunikaci k rodinným domům.

Koncem května proběhlo geodetické zaměření a vytyčení rodinných domů, které je nutné k přesnému umístění RD na pozemek. Proběhly přípravné terénní práce, které jsou potřebné pro vybudování základové desky.

V průběhu června jsme vykopali a následně vybetonovali základové pasy a byla umístěna infrastruktura pro přívod vody, kanalizace a elektrického vedení. Koncem června proběhla betonáž základových pasů a v červenci došlo k vybetonování základových desek.

Aktuálně probíhá v Medlovicích příprava zednických prací a bude zahájena stavba hrubá výstavba obvodových zdí RD.

Co nás v rámci domů ještě čeká? Příprava střechy, vyzdění příček, rozvody, fasáda… zkrátka se máte na co těšit v dalších dílech!

Kompletní fotogalerii z průběhu realizace najdete v našem projektu Medlovice.

Autor: FND Stavby